SAMTALSSTÖD

PSYKISK OHÄLSA

 

SAMTALSSTÖD

Du kan få hjälp att må bättre och förändra sånt som är jobbigt, om du pratar med någon som är utbildad för att ge stöd. Hos oss på Saluta finns det psykolog, psykoterapeut och KBT-terapeut samt beteendevetare som har stor erfarenhet av att sådana samtal.

 

 

UTBILDNINGAR OCH KURSER FÖR ÖKAT VÄLMÅENDE

STRESS OCH LIVSSTILSKURS

Med fokus på kunskap om och få verktyg till att skapa goda förutsättningar för ett hållbart välmående. Det kan t ex handla om sömnproblem, stress och oro som man kan behöva hjälp till att förstå och hantera.
Man behöver inte vara sjukskriven, utan kursen kan även ses
som en förbyggande och salutogen insats
Kursstart: Start den 27:e augusti


LÄR DIG FÖRSTÅ, FÖREBYGG OCH HANTERA PSYKISK OHÄLSA

Under hösten planeras en utbildning som ger chefer, arbetsmiljöansvarig och skyddsombud relevant och tillämpbar kunskap inom arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
Utbildningen utgår ifrån chefens perspektiv och ger konkreta råd och verktyg för att förstå och möta medarbetare samt förutsättningar till att förebygga och hantera arbetsrelaterad ohälsa. Utbildningen består av föreläsning med fiktiva exempel samt möjlighet till diskussioner.