Om Saluta Företagshälsa

Saluta Företagshälsa har sitt ursprung från 2006 då Camilla Larsson tillsammans med dåvarande delägare startade Hälsoteamet Halmstad. Fokus i verksamheten var under den första fasen friskvård och enklare hälsoundersökningar. 2013 blev ett skifte i företaget då Camilla ensam tog över verksamheten och utvecklade den mot företagshälsovård. Nästa steg togs 2017 genom att byta namn till Saluta Företagshälsa och ytterligare utöka kompetensen och teamet för att möta företagskundernas olika behov inom företagshälsovård.

Att namnet blev just Saluta är ingen slump. Ett salutogent förhållningssätt betyder att vi har fokus på det som är friskt och fungerar, det vill säga förmågor och möjligheter istället för begränsningar och problem vilket har stor effekt på hälsa, välmående och produktivitet.