REHABILITERINGSPLAN

PLAN FÖR ÅTERGÅNG I ARBETE

Vid sjukskrivning som beräknas pågå mer än 60 dagar ska arbetsgivaren senast dag 30 tillsammans med medarbetaren ta fram en plan för återgång.  I samråd med medarbetare och arbetsgivare hjälper rehabkoordinatorn till med att ta fram en rehabiliteringsplan och samordna insatser så att vägen tillbaka blir så bra och snabb som möjlig.


EN LYCKAD REHABILITERING GENOM SAMVERKAN,RUTINER OCH UPPFÖLJNING

ARBETSANPASSNING
2020:5

När en medarbetare riskerar att drabbas av ohälsa och bli sjukskriven ska möjligheter för en arbetsanpassning ses över
Arbetsanpassning är en viktig del av rehabiliteringen och föreskrifterna konkretiserar arbetsgivarens skyldigheter vid tillvägagångssättet av arbetsanpassningen.

ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

När en medarbetare har varit sjukskriven och ska börja arbeta igen kallas det för arbetslivsinriktad rehabilitering

SAMVERKA MED SKYDDSOMBUDET

Arbetsgivaren och skyddsombudet bör samverka om arbetet Ett skyddsombud kan också företräda en enskild anställd vid arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering, om den anställda vill det.
Även medarbetarens skyldighet att medverka i sin rehabilitering är en viktigt att betona.