Medicinska kontroller

MEDICINSKA KONTROLLER - AFS 2019:3

De medicinska kontrollerna syftar till att skapa säkrare arbetsplatser och skydda arbetstagarnas hälsa samt förtydliga kraven på arbetsgivarna. Genom att undersöka och riskbedöma arbetsplatsen tar ni reda på om era medarbetare ska erbjudas en medicinsk kontroll enligt gällande föreskrifter.

Exponering som kräver tjänstbarhetsintyg

- Allergiframkallande kemiska produkter
- Fibrosframkallande damm (asbest, kvarts)
- Arbete med bly, kadmium, kvicksilver
- Klättring med stor nivåskillnad
- Rök- och kemdykning
- Dykeriarbete

Övriga medicinska kontroller
- Vibrerande verktyg eller maskiner
- Handintensivt arbete
- Nattarbete
- Svetsning

ARBETSMILJÖN PÅ ARBETSPLATSEN

Med rätt klimat mår vi bättre, orkar vi mer och trivs bättre oavsett om det är på jobbet eller med familj och vänner Ett felaktigt klimat bidrar till sämre arbetsförmåga, vi både tänker och observerar sämre vilket ökar risken för misstag och olyckor.

LJUD
AFS 2005:16

Arbetstagare som utsätts för buller ska regelbundet erbjudas en hörselundersökning.
Finns behov av hörsel-hjälpmedel hjälper vi till att söka stöd för det.

VENTILATION
AFS 2009:2 16-28§

Inomhusluften påverkar hur vi mår. Vi andas in flertal liter luft varje dag och den mesta luften vi andas in är i inomhusmiljö.

Dålig ventilation orsakar ofta huvudvärk och trötthet.

VÄRME
AFS 1997:2

Någonstans mellan 20-22 grader upplever de flesta är en bra temperatur när vi är passiva eller mindre aktiva.

Drag och kyla kan ge upphov till ergonomiska problem, medan för hög temperatur lättare gör oss uttorkade med huvudvärk och trötthet som följd.