KARTLÄGGNING

KARTLÄGGANDE BEDÖMNINGSSAMTAL

Vid upprepad frånvaro eller tecken på ohälsa rekommenderas ett kartläggande samtal där det görs en samlad bedömning över vilka eventuella stöd eller insatser medarbetaren kan behöva för att bibehålla sin arbetsförmåga eller återfå den om den tillfälligt är nedsatt. 

I tjänsten ingår: Ett kartläggande samtal, validerat formulär*, sammanställning, koordinering av vidare åtgärder samt återkoppling till arbetstagare och arbetsgivare. Även hjälp till att söka ekonomiskt stöd för denna insats ingår.
*I samband med besöket fylls ett validerat formulär i, vilket även fylls i när uppdraget är avslutat för att se vilken effekt insatsen har haft.

 

EFFEKTIV ÅTERGÅNG

Vägen tillbaka kan se olika ut beroende på tex arbetsuppgifter, diagnos, aktivitetsbegränsning mm. Dock pekar all forskning på att ett agerande i ett tidigt skede med efterföljande insatser har de bästa förutsättningarna till en hållbar och effektiv återgång.

"Om personalen mår bra, mår företaget bra"

Maria Cronqvist, Devoteam