Hälsoundersökning

HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Att erbjudas hälsoundersökning via sin arbetsplats är ofta väldigt uppskattat av de medarbetare som får möjlighet till det.

Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa? Men effekterna av hälsoundersökningar kan vara så mycket mer än en individuell hälsostatus där följden även blir positiva effekter för hela organisationen.

Efter genomförd hälsoundersökning för medarbetarna har arbetsgivaren möjlighet att beställa en sammanställning på gruppnivå där bl.a. förslag på insatser som knyter an till medarbetarens arbetsmiljö presenteras. Det kan tex handla om förslag på åtgärder på individnivå till insatser på grupp- och organisationsnivå.

Att agera tidigt vid ett behov eller tecken på ohälsa och följa upp en åtgärd/insats är en viktig del i ett lyckosamt arbetsmiljöarbete.

 

Hälsoundersöking BAS

I Hälsoundersökning BAS ingår ett hälsoformulär, kropps-mätningar, (längd, vikt, BMI, midjemått), blodvärde, blodsocker, blodtryck, urinprov (äggvita, socker, röda/vita blodkroppar), synundersökning, konditionstest och hälsosamtal med företagssköterska.

Genom en hälsoundersökning ökar förutsättningarna för både medarbetare och arbetsgivare att tidig upptäcka eventuella signaler på ohälsa och möjlighet att agera i tid och vid behov sätta in resurser/insatser som ger goda förutsättningar till välmående medarbetare och hållbar hälsa. 

HÄLSOUNDERSÖKNING - TILLVAL

PROVTAGNINGAR

Blodfetter (kolesterol, ldl, hdl och triglycerider)
Njur- och lever
Prostata (PSA)
Sköldkörtel (TSH)
Alkohol (CDT, PEth)
Drogtest

Övriga provtagningar enligt överenskommelse.

HÖRSEL
UNDERSÖKNING

En undersökning för den som utsätts för buller i arbetet eller för den som själv upplever hörselproblem (enligt AFS 2005:16 16§)

Vid behov kan stöd för hjälpmedel i arbetet sökas om audiogram visar betydande nedsättning som utgör hinder i det dagliga arbetet.

LUNGFUNKTIONS

UNDERSÖKNING

En spirometriundersökning mäter hastighet och volym på utandningsluften.

Lungornas funktion bör framför allt testas på de som utsätts för kemikalier i form av gaser eller damm etc.

En PEF-undersökning mäter det maximala utandnings flödet och ger en indikation på hur lätt luften passerar genom luftvägarna och lungorna.

FYSISK
FUNKTIONSANALYS

Olika analyser och undersökningar görs för att bedöma funktion, rörlighet och styrka i olika delar av kroppen (fotled, knä, bäcken, korsben, bål, bröstrygg, nacke, axlar etc.)

Rådgivning och övningar efter behov.

NYANSTÄLLNINGSUNDERSÖKNING


En nyanställningsundersökning innehåller ett hälsoformulär, kroppsmätningar, (längd, vikt, BMI, midjemått), blodvärde, blodsocker, blodtryck, urinprov (äggvita, socker, röda/vita blodkroppar), synundersökning, hälsosamtal.
Undersökningen kan kompletteras med önskemål beroende på företagets verksamhet. tex hörselundersökning, alkohol/drogtest, lungfunktionsundersökning och 
funktionsanalys