FÖRSTADAGSBEDÖMNING

VAD INNEBÄR EN FÖRSTADAGSBEDÖMNING?

En förstadagsbedömning innebär att arbetsgivaren kräver att medarbetaren lämnar ett intyg redan från sjukanmälningsdagen, alltså från första dagen i varje kommande sjukperiod. Arbetsgivaren har rätt att begära ut ett sådant intyg om det finns “särskilda skäl”, vanligtvis när det finns misstanke om missbruk eller om medarbetaren har varit sjuk flera gånger på kort tid. . Om arbetsgivaren begär en förstadagsbedömning måste medarbetaren ha informerats om detta krav innan sjuktillfället.