DROGER OCH ALKOHOL

DROGER OCH ALKOHOL

Vi har tjänster för att motverka alkohol och drogmissbruk på arbetsplatser – målet är att skapa säkrare arbetsmiljö för anställda på arbetsplatsen. Metodens effektivitet påverkas naturligtvis av hur stor andel av de anställda som testas, hur ofta, och hur vanligt bruket av alkohol och droger är i gruppen. Slumpmässiga alkohol- och drogtester har liksom nyanställningstester ett signalvärde. Tester kan även utföras vid utredningar, rehab eller vid alkohol/drogbroblematik.


SLUMPMÄSSIG DROG- OCH ALKOHOLPROVTAGNING

Saluta erbjuder ett helhetskoncept för oannonserade slumpmässiga alkohol- och drogtester. Testerna genomförs på arbetsplatsen och anpassas till verksamheten. 
Drogtest genomförs via saliv- eller urinprov och alkoholutandningsprov via alkometer.