Utbildningar

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ

Våra medarbetare inom de olika områden har som mål att verksamhetsanpassa utbildningarna till er verksamhet utifrån de riktlinjer och föreskrifter som finns. Kontakta oss gärna

- Ledarskap
- Ergonomi
- Bättre arbetsmiljö (BAM)
- Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM)
- Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)
- Hälsofrämjande ledarskap
- Ohälsosam arbetsbelastning (stress)
- Hjärt- och lungräddning (HLR)
- Härdplast utbildning (AFS 2022:1)
- Hantering av Kemiska produkter