Rehabilitering

EN LYCKAD REHABILITERING GENOM SAMVERKAN,RUTINER OCH UPPFÖLJNING

Nya föreskrifter inom det här området började gälla den 1 juni 2021 och har mer fokus på att göra arbetsanpassningar på arbetsplatsen.
Det innebär att arbetsgivare ska ha en plan och rutiner för att jobba med arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen.
För många rehabiliteringsinsatser kan företag söka ekonomiskt stöd från Försäkringskassan om insatsen genomföra av godkänd företagshälsa

 

DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET ÄR GRUNDEN FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA OCH OLYCKSFALL, OCH SKAPA EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ FÖR ALLA

Men ibland räcker inte det. Då behöver arbetsgivaren anpassa arbetet för enskilda medarbetare. Anpassningarna kan gälla för:

  • en medarbetare som riskerar att drabbas av ohälsa och bli sjukskriven – det kallas arbetsanpassning
  • en medarbetare som har varit sjukskriven och nu ska börja arbeta igen – det kallas arbetslivsinriktad rehabilitering
 

PLAN FÖR ÅTERGÅNG I ARBETE

Om en medarbetare beräknas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, ska arbetsgivaren tillsammans med den anställd ta fram en plan för återgång till arbete.

Behöver ni hjälp med detta, kontakta gärna oss.

ARBETSANPASSNING

2020:5

Arbetsanpassning är en viktig del av rehabiliteringen och föreskrifterna konkretiserar arbetsgivarens skyldigheter vid tillvägagångssättet av arbetsanpassningen. Även medarbetarens skyldighet att medverka i sin rehabilitering lyfts fram.

REHABILITERING PÅ FLERA SÄTT

Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering kan ske på flera olika sätt beroende på symptom och vad kartläggningen visar var orsaken till problemet grundar sig tex:

Organisatoriskt, socialt, kognitivt, eller fysiskt

SAMVERKA MED SKYDDSOMBUDET

Samverka med skyddsombudet Arbetsgivaren ska samverka om arbetet med planen med organisationens skyddsombud. Ett skyddsombud kan också företräda en enskild anställd vid arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering, om den anställda vill det.