Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Psykisk ohälsa på jobbet är en växande utmaning för arbetsgivare. Chefen bär ofta dubbla ansvar: dels för att stödja medarbetaren som drabbas och dels för att förebygga risker i arbetsmiljön.

Psykisk ohälsa på jobbet är ett komplicerat ämne och det ökar risken att vidtagna åtgärder inte fungerar eller ger oönskade effekter. Det kan göra att problemen inte blir lösta samtidigt som det blir en ökad belastning och arbetsmiljörisk för chefen själv.

Saluta har kompetenser och stor erfarenhet att stötta chef och medarbetare som drabbas av psykisk ohälsa.

 
Utbildning - Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Leg. psykolog Mattias erbjuder en utbildning som ger chefer, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud relevant och tillämpbar kunskap inom arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Utbildningen utgår ifrån chefens perspektiv och ger konkreta råd och verktyg för att förstå/möta medarbetare, förebygga och hantera. Utbildningen blandar föreläsning med fiktiva exempel.

Utbildningen är uppdelad i två delar

Psykisk ohälsa - hur fungerar det
-Förklaringsmodeller
-Vad går medarbetaren igenom
-Kännetecken/symtom
-Råd kring rehabilitering
-Så här funkar de vanligaste diagnoserna, symtom och beteenden på jobbet
(Stress, Depression, Ångest)
-ADHD/Autism: Symtom, beteenden, svårigheter.
-Problem i privatlivet - förhållningssätt och stöd
-Rehabansvar - Hur hjälper arbetsgivaren bäst

Förebyggande arbete

-Grundstenar för ett fungerande förebyggande arbete
-SAM/OSA och psykisk hälsa
-Friskfaktorer
-Riskfaktorer
-Ledarskap som främjar psykisk hälsa
-Psykologisk trygghet - mer än att vara snäll
-Svåra samtal

 

AFFECTA PSYKIATRI

Genom samarbete med Affecta Psykiatri har vi nu möjlighet att erbjuda specialisthjälp vid psykisk ohälsa som kräver annan expertis. Det kan handla om tillstånd som depression, ångest och ADHD samt utredning av en diagnos. För mer information, kontakta Saluta