Hälsoekonomi
- Lönsamt att satsa på välmående medarbetare och en hälsofrämjande
arbetsplats?

Visste du att…

  • en medarbetare som röker är sjuk i genomsnitt 8 dagar mer per år. Dessa sjukdagar tillsammans med rökpauserna beräknas kosta arbetsgivaren i genomsnitt 45 000 kr per rökare och år.
  • en medarbetare med sömnproblem kostar cirka 35 000 kronor per år i frånvaro och lägre produktivitet.
  • en medarbetare med alkoholproblem minskar sin produktivitet med 25 procent.
  • en medarbetare som har dålig kondition (definierad som en maximal syreupptagningsförmåga på under 2 liter/minut) kan endast använda 20-25 procent av sin maximala kapacitet under en åttatimmars arbetsdag.
  • en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem minskar sin produktivitet med 30-40 procent per arbetad timme.

FÖRETAG KAN VINNA MYCKET GENOM FRÄMJANDE INSATSER I ARBETSMILJÖN

Beräkningarna grundar sig på på ett företag med 30 medarbetare där samtliga i snitt har en månadslön på ca 30 000 kr.

KORTTIDSFRÅNVARO

Fyra (4!) färre korttids frånvarodagar på företaget per medarbetare/år

Besparing ca 140 000kr/år

PERSONALOMSÄTTNING

Varierar mycket beroende på yrke.

Kostnader för: annons, rekrytering, upplärning, introduktion, produktions- tapp, adm etc.

Besparing: ca 25 000- 500 000 kr per medarbetare

SJUKNÄRVARO

Medarbetare som:
Lider av hög stress, känner sig otillräcklig
och sover dåligt...
Trött och bristande kondition...
Är omotiverad och vantrivs...
Medarbetaren ses fortfarande som fullt produktiv på jobbet då hen inte är sjukskriven
Men stämmer det...?

Genom tidiga insatser kan besparingen
för nedsatt produktivitet (ca 15%) bli
upp till ca
75 000:-/år

Värt att arbeta förebyggande och arbeta strategiskt med att främja hälsan på arbetsplatsen?